Home2019-12-27T20:19:35+00:00

Welkom op de website van Woestenberg Advies

Op deze site kunt een indruk krijgen wat u van Woestenberg Advies kunt verwachten,
maar wij staan u nog veel liever persoonlijk te woord.

Woestenberg Advies in het kort:

In 2005 heeft Marianne Woestenberg dit bedrijf opgericht toen zij het beheer ging voeren over een aantal Nederlandse vennootschappen van een goede vriend die, samen met zijn vrouw, is geëmigreerd. Dat beheer voeren wij nog steeds. Het bedrijf was toen kleinschalig van opzet en vormde geen hoofdtaak van Marianne. Ad Woestenberg werkte destijds buitenshuis. Dat heeft hij gedaan tot eind 2018. Per 1 januari 2019 is Ad fulltime bij Woestenberg Advies aan de slag gegaan. Ad richt zich op de ondersteuning van het Grondbedrijf van een gemeente, een waterschap of een waterwinbedrijf.

Lagere overheden die het moeilijk vinden om een vacature op het Grondbedrijf op te vullen of om een andere reden een functie tijdelijk in willen vullen, kunnen met succes een beroep doen op Woestenberg Advies. Ad is bekend met alle gangbare grondbeleids¬instrumenten, zoals Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie, onteigening, (minnelijke) grondverwerving en de Nota Grondbeleid. Hij is als Rentmeester NVR en Makelaar Taxateur (VastgoedCert) ervaren in onderhandelingen en het juridisch afwikkelen van een transactie (klik voor de CV van Ad).

Over ons

Kijk op over ons hoe wij u van dienst kunnen zijn.
Onder het tabblad tarieven geven wij volledig transparant weer onder welke voorwaarden
u een beroep kunt doen op Woestenberg Advies.