Over ons2019-12-27T19:45:17+00:00

Over ons:

Binnen Woestenberg Advies zijn Marianne en Ad Woestenberg actief.

Marianne is de drijvende kracht achter de schermen. Zij verzorgt de desktop activiteiten van het beheer en is verantwoordelijk voor de administratie en het secretariaat van Woestenberg Advies.

Marianne is na haar middelbare schoolopleiding aan de slag gegaan bij de gemeente Chaam, wat toen nog een zelfstandige gemeente was. Begonnen als Manusje van Alles, heeft zij zich vrij snel gespecialiseerd in de boekhouding van de gemeente.

Bij de geboorte van onze oudste dochter is Marianne gestopt met haar werk bij de gemeente Chaam en heeft ze zich, tot de oprichting van Woestenberg Advies, primair gericht op de opvoeding van onze drie kinderen en het runnen van de huishouding. Daarnaast is Marianne steeds zeer actief als vrijwilliger.

Ad heeft zowel de Middelbare – (MAS) als de Hoger Agrarische School (HAS) afgerond. Na zijn opleiding aan de HAS in ’s-Hertogenbosch heeft hij in maatschap met zijn vader het ouderlijk landbouwbedrijf geëxploi­teerd. Daarnaast stond hij part­time voor de klas aan de Lager Agrarische School (LAS) in het Brabantse Alphen, waar hij zowel de scholing van de jonge boeren verzorgde, als les gaf in het volwassenen­onderwijs.

Om het rijtje met agrarische opleidingen compleet te maken heeft Ad later nog een tweede HBO-studie gevolgd (rentmeestersopleiding aan de Hogeschool Larenstein te Velp) en heeft hij in 2001 zijn Mastersstudie in Land- en Watermanagement voltooid.

In 1988 hebben Ad en zijn vader besloten dat het landbouwbedrijf in Alphen onvoldoende toekomstperspectief bood, nadat verplaatsing van het bedrijf binnen het Landinrichtingsproject Alphen en Riel niet haalbaar bleek. Ad is bij het Ministerie van Landbouw gaan werken als financieringsdeskundige bij het Borgstellingsfonds en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. In die tijd heeft hij zich bijgeschoold tot taxateur en rentmeester. Na 7 jaar heeft hij de overstap gemaakt naar de Dienst Landelijk Gebied en is hij binnen verschillende landinrichtingsprojecten actief geweest als grondverwerver en taxateur.

Als landelijk projectmanager van een aantal beëindigingsregelingen in de intensieve veehouderij, is hij mede-bedenker geweest van de Ruimte-voor-Ruimte. In 2002 is hij gestopt als programmamanager grondverwerving in Zuid en is hij overgestapt naar het Grondbedrijf van de gemeente Tilburg. Wederom na 7 jaar is hij als mededirecteur bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau in Strijen begonnen. Eind 2018 heeft hij bij Overwater afscheid genomen als directeur van Overwater Grondbeleid Adviesbureau, als voorzitter van het overkoepelende management en heeft hij zijn eigen adviespraktijk binnen Overwater beëindigd. Slechts een paar dossiers heeft Ad ‘meegenomen’, omdat de betrokkenheid bij deze dossiers zo groot was, dat overdragen aan een collega bij Overwater, haast ondoenlijk was.

In 2019 is Ad bij Woestenberg Advies begonnen als grondzakenadviseur bij gemeenten en andere lagere overheden. Hij is bekend met alle gangbare grondbeleidsinstrumenten, zoals Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie, onteigening, (minnelijke) grondverwerving en de Nota Grondbeleid. Ad heeft ervaring met zowel de administratieve als de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Hij is beëdigd Rentmeester NVR en als Makelaar Taxateur opgenomen in het register van VastgoedCert.

Tarieven

Kijk op over ons hoe wij u van dienst kunnen zijn.
Onder het tabblad tarieven geven wij volledig transparant weer onder welke voorwaarden
u een beroep kunt doen op Woestenberg Advies.