Tarieven2019-12-27T20:02:58+00:00

Tarieven:

Woestenberg Advies is volledig transparant over de voorwaarden waarop diensten worden verleend. Woestenberg Advies werkt alleen op basis van een ondertekende overeenkomst. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) van toepassing. De meest recente regeling dateert uit 2015.

Bekijk hier de regeling

Woestenberg Advies hanteert een transparante en eenduidige tarief-stelling. Uitgangspunt is het tarief van € 143,=/uur voor losse opdrachten. Voor opdrachten waar wij voor een langdurige periode wekelijks voor één of meerdere dagen worden ingehuurd, wordt afhankelijk van het aantal dagen per week een korting toegepast.

Naast het uurtarief wordt voor reiskosten € 0,50/km in rekening gebracht. Indien aan de orde zullen tol- en parkeergelden en eventuele verschotten in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Management:
Voor managementfuncties geldt een toeslag van 35 %. Ad is maximaal drie dagen per week beschikbaar voor een managementfunctie.

Over ons

Kijk op over ons hoe wij u van dienst kunnen zijn.
Onder het tabblad tarieven geven wij volledig transparant weer onder welke voorwaarden
u een beroep kunt doen op Woestenberg Advies.